Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w ramach badania „Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie ochrony zdrowia w czasach post-epidemii”, którego głównym celem jest zaproponowanie rozwiązań w obszarze zarządzania personelem medycznym w warunkach kryzysu pandemicznego i po nim.

Badanie prowadzone jest przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych przy zaangażowaniu ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz polityki zdrowotnej z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ankieta składa się z pięciu bloków pytań. Część pytań ma tylko jedną odpowiedź, a część kilka. Prosimy o postępowanie zgodnie z instrukcją. Szacujemy, że czas wypełnienia ankiety wyniesie ok. 10 min. Gwarantujemy anonimowość badania. Dla ułatwienia w ankiecie zastosowano terminy potoczne, takie jak: pacjent Covid tj. pacjent zarażony SARS-COV-2, świadczenie Covid tj. świadczenie medyczne udzielane pacjentowi zarażonemu SARS-COV-2.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

Z poważaniem,

Beata Buchelt, dr hab. Prof. UEK

Iwona Kowalska-Bobko, dr hab. Prof. UJ

PRZEJDŹ DO ANKIETY