Zaznacz stronę

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z żalem zawiadamia o śmierci naszej Koleżanki Anny Ginalskiej, zasłużonej i cenionej pielęgniarki, jednej z niewielu uhonorowanej najwyższym na świecie wyróżnieniem pielęgniarskim – Medalem im. Florencji Nightingale.

W dniu 15 września 2022 r. w wieku 90 lat zmarła Anna Ginalska. Pełniąc wiele funkcji oraz piastując różne stanowiska aktywnie działała na rzecz kształcenia i doskonalenia  zawodowego pielęgniarek.

Tytuł pielęgniarki uzyskała w 1952 r. w Chełmie Lubelskim. Jako nauczyciel  pielęgniarstwa pracowała w wielu placówkach, na różnych stanowiskach, zawsze z najwyższą starannością przekazując wiedzę i dbając o prestiż pielęgniarstwa.

Pracowała na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. Była zaangażowana w działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W 1968 r. w ramach stypendium WHO podjęła studia podyplomowe z dydaktyki medycznej na Uniwersytecie Kalifornijskim.

Jako wysłannik i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia w Nigerii w bardzo trudnych warunkach szkoliła nauczycieli i służby medyczne, prowadziła zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podobną działalnością zajmowała się w Laosie. Będąc ekspertem WHO w Afryce i na Dalekim Wschodzie opracowała programy i podręczniki dla tamtejszych pielęgniarek.

W latach 70-tych na Akademii Medycznej w Lublinie kierowała zakładami pielęgniarstwa klinicznego i rehabilitacji. Miała również znaczący wkład w organizację modelu doskonalenia zawodowego pielęgniarek w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Przyznany Annie Ginalskiej w 2007 roku Medal im. Florencji Nightingale był wyrazem największego uznania, jakie środowisko międzynarodowego może dać pielęgniarce.

Swoje doświadczenia zawodowe opisała w książkach: „Rok za Atlantykiem- wspomnienia stypendystki WHO” Lublin 2009, „Moja afrykańska misja” Warszawa 2010, Pielęgniarka w Kraju Miliona Słoni- Daleki Wschód” Lublin 2015.

W 2013 roku Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dowód uznania za pracę na rzecz polskiego pielęgniarstwa oraz osiągnięcia na polu edukacji i dydaktyki medycznej, przyznała Annie Ginalskiej Honorowe Odznaczenie Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych składamy wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Rodzinie i Bliskim naszej Koleżanki. Pozostanie w pamięci i sercach całego środowiska zawodowego.

 

Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych