Menu

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta powstał Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość. W skład zespołu powołana została Prezes NRPiP Zofia Małas.

 Celem Zespołu jest opracowanie dobrych praktyk postępowania dla personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie promowania wiedzy o prawach pacjentów chorujących na otyłość, a w szczególności zapobiegania przejawom dyskryminacji ze względu na wygląd zewnętrzny, czy styl życia.

W skład zespołu weszli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta, organizacji pacjentów, lekarze, przedstawiciele samorządu pielęgniarek i fizjoterapeutów. Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentuje Prezes Zofia Małas.

Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu (5.09.) zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym, jak i personelu podmiotów leczniczych.  Informacje oparto na wynikach badań zaprezentowanych przez Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Efektem prac Zespołu ma być wypracowanie dokumentu, który będzie zawierał wytyczne dla personelu podmiotów leczniczych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom z otyłością.

Więcej informacji na stronie: http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/w-biurze-rzecznika-praw-pacjenta-powstal-zespol-ds-przeciwdzialania-dyskryminacji-osob-chorych-na-otylosc,704.html

MM

 

Źródło Zdjęcia