Zaznacz stronę

zabiegowy

Wydanie specjalne dotyczące różnych aspektów opieki pielęgniarskiej nad pacjentem hospitalizowanym na oddziale zabiegowym i leczonym w obrębie bloku operacyjnego. W „Zeszycie zabiegowym” znajdą Państwo informacje dotyczące zagadnień z zakresu prewencji zakażeń miejsca operowanego oraz zdarzeń niepożądanych w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu operacyjnym. Opisana została m.in. rola pielęgniarki anestezjologicznej i operacyjnej w przebiegu zabiegu operacyjnego oraz opieka pielęgniarska we wczesnym okresie pooperacyjnym. Ponadto omówiono znaczenie wsparcia informacyjnego udzielanego choremu na różnych etapach okresu hospitalizacji oraz odczucia pacjenta w trakcie pobytu na oddziale zabiegowym z punktu widzenia samego chorego.

  1. Zabiegi higieniczne skóry i błon śluzowych u pacjenta operowanego jako element profilaktyki zakażeń miejsca operowanego
  2. Wprowadzenie pacjenta do znieczulenia i opieka pielęgniarki anestezjologicznej nad pacjentem operowanym
  3. Rola pielęgniarki operacyjnej w przebiegu zabiegu operacyjnego
  4. Wzmożona opieka pielęgniarska na sali pooperacyjnej oddziału zabiegowego
  5. Prewencja zdarzeń niepożądanych w opiece pielęgniarskiej we wczesnym okresie pooperacyjnym
  6. Znaczenie wsparcia informacyjnego dla pacjenta w okresie przed- i pooperacyjnym. Informacje udzielane przez pielęgniarki
  7. Pobyt w szpitalu z perspektywy pacjenta – zastosowanie analizy momentów prawdy w opiece nad pacjentem na oddziale zabiegowym
error

Podziel się informacją z znajomymi