Zaznacz stronę

13 + 15 =

Administratorem danych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pory 78 lok. 10. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu korespondencji dotyczącej zgłoszenia nieprawidłowości w przyznawaniu podwyżek wynagrodzenia i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.